Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Čips, flips i grickalice često na malim ekranima

VKK - Slane grickalice

Vodič kroz kategoriju

12.01.2024

Detaljniji presek same kategorije „Čips i grickalice“ ukazuje na to da čak 77,2% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, dok preostalih 22,8% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice… Ulaganje u TV oglašavanje je značajno više usmereno ka klasi Čips i flips

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda „Čips i grickalice“ u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na tridesetosekundni spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova.

Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda „Čips i grickalice“ na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. oktobra 2022. godine, zaključno sa 30. septembrom 2023. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 18,1% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. 

U okviru navedenog sektora, na prvom mestu je kategorija „Bezalkoholna pića“ sa 41,5% udela u sektoru, dok je kategorija „Slatkiši“ na drugom mestu sa nepromenjenim udelom u odnosu na isti period prethodn godine sa 27,5% udela. Kategorija „Čips i grickalice“ je na 3. mestu po TV oglašavanju sa daljim padom udela sa 9,4% na 8,1% tokom analiziranog perioda od 12 meseci.

Detaljniji presek same kategorije „Čips i grickalice“ ukazuje na to da čak 77,2% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, dok preostalih 22,8% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice.

Što se tiče TV oglašivača koji su tokom analiziranog perioda bili aktivni u okviru kategorije „Čips i grickalice“, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji PepsiCo/Marbo Product sa udelom od 71,8% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je Atlantic Grupa sa 8,7% udela; slede Chipita sa 6%, Mondelez International sa 3,5%, Intersnack Knabber-Geback Gmbh&Co sa 2,9%, Bambi sa 2,3% udela u ukupnom TV oglašavanju ove kategorije na srpskom tržištu, Ficosota Food sa 1,7%, Knezevic Trade sa 1,5%, Fun&Fit Company sa 1%, kao i Mercator S sa preostalim udelom od 0,6%.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije „Čips i grickalice“ pokazuje da najveći udeo u kategoriji otpada na Chipsy sa 33,5% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je Doritos sa 30%, a na trećem Smoki sa 8,7%. Slede Clipsy sa 8,4%, Bake Rolls sa 6%, Tuc sa 3,5%, Chio Chips 2,9%, Bambi grickalice sa 2,3%, Maretti sa 1,7% i drugi sa manjim udelom.

***

U okviru kategorije proizvoda „Čips i grickalice“ ulaganje u TV oglašavanje je značajno više usmereno ka klasi Čips i flips. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Pepsico/Marbo Product sa više od 70% udela u ukupnom TV oglasavanju ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu u analiziranom periodu najzastupljeniji Chipsy.

O istraživanju:

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, Medijske agencije i Oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem preko 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

 

O kompaniji:

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu koji se upravo proširuje sa 880 na 1100 domaćinstava koliko će brojati od 2024. godine i koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.