Summi1
Summit2

Mediana: U BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji 9,4 miliona korisnika papirnih maramica

InFokus: Papirna galanterija

Analize

16.01.2024

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti relativno učešće velikih korisnika te kategorije odnosno svih onih koji na mesečnom nivou potroše 10 i više pakovanja papirnih maramica. Najveći procenat velikih korisnika papirnih maramica je u Hrvatskoj - 23,4%, nešto manji u BiH - 16,7%, dok je najmanji procenat velikih korisnika papirnih maramica u Srbiji 12,3%

Autor: Borislav Radojković, TGI Project Manager, [email protected] 

Ovom prilikom biće prikazan deo podataka iz Adria TGI baze koji se odnosi na korišćenje papirnih maramica na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Analizirajući ovu kategoriju na prikazana četiri tržišta, vidimo da se papirne maramice procentualno najviše najviše koriste u Hrvatskoj 91%, zatim u Sloveniji 85,6% dok je najmanji prcenat korisnika ove kategorije u BiH - 69,6%. Ukupno, na ova četiri tržišta postoji 9,4 miliona korisnika ove kategorije.

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti relativno učešće velikih korisnika te kategorije odnosno svih onih koji na mesečnom nivou potroše 10 i više pakovanja papirnih maramica. Najveći procenat  velikih korisnika papirnih maramica je u Hrvatskoj - 23,4%, nešto manji  u BiH - 16,7%, dok je najmanji procenat velikih korisnika papirnih maramica u Srbiji 12,3%. 

Kada govorimo o markama papirnih maramica koje se najviše koriste na ova četiri tržišta može se primetiti da je na tržištima Slovenije i Hrvatske vodeća marka Paloma, na tržištu BiH je Violeta, dok je na tržištu Srbije, marka sa najvećim brojem korisnika Fresh. 

Ako posmatramo sva četiri tržišta zajedno, Paloma je marka papirnih maramica koja ima najveći broj korisnika. Ukupno je na ova četiri tržišta približno 3,1 miliona građana koristilo Palomu u poslednjih 12 meseci.

O kompaniji:

Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine. Naša misija je da svojim klijentima pružamo kvalitetnu istraživačku i konsultantsku uslugu, a sve na osnovu dugogodišnjeg iskustva i dugoročne saradnje sa našim inostranim partnerima iz Kantar Media.

 

O istraživanju

TGI istražvanje pruža potpuni uvid u karakteristike i ponašanje potrošača, kako kroz analizu njegovih demografskih, psihografskih i medijskih karakteristika, tako i kroz njegove navike u korišćenju proizvodnih i uslužnih kategorija i brendova. Kao takav, Mediana TGI je neizostavan alat u poslovanju svih marketinških agencija, medija i oglašivača.