Summi1
Summit2

Da li je moguće uspostaviti integrisanu logističku platformu?

Primeri iz FMCG industrije na Ostrvu

SCM

11.03.2024

Prateći evropsku FMCG industriju, u prvi plan dolazi ona u Velikoj Britaniji, tačnije njeni lanci supermarketa, jer se smatra za najnapredniju i najefikasniju u Evropi, a neki bi rekli i u svetu… Kada bi više zemalja sledilo njihov primer, kao što to radi Holandija, moglo bi se razmišljati o jedinstvenom digitalnom integrisanom sistemu koji bi koristili svi u poslu sa transportom i logistikom

Autor: Boban Mladenovski, menadžer za transport, Tesco, [email protected]  

Foto: Freepik

Živimo u veoma dinamično vreme, kada brzina transfera podataka, sredstava, robe postaje toliko neophodna da se javlja potreba hitnog novog i inovativnog pristupa ka kreiranju transportnog i logističkog sistema, koji će se bazirati na modernim digitalnim tehnologijama. Određeni poznavaoci ove problematike se zalažu da se formulišu principi rada koji bi preko konceptualnog pristupa kreirali zajedničku digitalnu platformu koja bi radila na principu integrisane logističke paradigme kao osnovni princip komunikacije zainteresovanih entiteta deo lanca distribucije – snabdevač, transportna kompanija, potrošač. Ova zajednička digitalna platforma za sve korisnike bi omogućila fokus na rešavanje problema operativne prirode za nesmetano kretanje robe, poboljšanje brzine i kvaliteta isporuka. Čini se da je rešenje za sve probleme u transportu i logistici veoma blizu. Ali, da li je to zaista tako lako?  

Ljudski faktor u transportu i logistici 
Dosadašnja praksa nam govori da pri razvoju i implementaciji inovativnih proizvoda u transportu i logistici skoro nikada se ne uzima u obzir ljudski faktor, koji ima važnu ulogu u tome kakav će biti krajnji rezultat. Ovde možemo da spomenemo nedovoljno pažnje pri instaliranju inovacija i rad na njihovom daljem razvoju, integrisanje distributivnih centara i drugih pratećih transportnih jedinica neophodnih za njegovo funkcionisanje. Da bi sve ovo moglo potpuno da se implementira i funkcioniše, treba da se naprave dubinska istraživanja i poređenja više različitih tržišta i distributivnih mreža.  

Prateći evropsku FMCG industriju, u prvi plan dolazi ona u Velikoj Britaniji, tačnije njeni lanci supermarketa, jer se smatra za najnapredniju i najefikasniju u Evropi, a neki bi rekli i u svetu. Jedan od ključnih faktora zašto je to tako je činjenica da je celokupan FMCG sektor u vlasništvu samo nekoliko velikih igrača, dok na primer, u Italiji ovo nije slučaj i ovaj sektor je fragmentisan na više vlasnika. Ovakva postavka omogućava britanskom sektoru mnogo veću efikasnost i mogućnost za razvoj svoje mreže, primer koji sledi Holandija. U mnogim oblastima FMCG industrija u Velikoj Britaniji je pionir u smislu poboljšanja upravljanja distributivnom mrežom, a eklatantan primer su veliki regionalni distributivni centri koji imaju veću kontrolu pri planiranju i izvršavanju, od snabdevača do police.

Zapravo, Tesco je kompanija koja prva je počela ovaj proces i pokazala put drugima za rekonstrukciju FMCG distribucije.

Implementirani su različiti elektronski sistemi koji omogućavaju da se isporuči roba koja je potrebna, tamo gde je potrebna, u trenutku kada je potrebna. Generalno, FMCG sektor u Velikoj Britaniji je prihvatio sistem za telematiku, čime se postiže više dinamike pri planiranju ruta.

U mnogim oblastima, FMCG industrija u Velikoj Britaniji je pionir u poboljšanju upravljanja distributivnom mrežom, a eklatantan primer su veliki regionalni distributivni centri koji imaju veću kontrolu pri planiranju i izvršavanju, od snabdevača do police. 

Još jedna, druga karakteristika koja se ističe i veoma je važna za jačinu distributivne mreže u Velikoj Britaniji je to što ima jednaku razvijenost kako na primarnoj tako i na sekundarnoj mreži, nešto što nije slučaj u evropskim zemljama. Ovde možemo da dodamo i saradnju koju veliki lanci supermarketa imaju sa transportnim kompanijama koje ako su angažovane, mogu da obezbede podršku u svako doba, neverovatnom brzinom. Sve ovo daje mogućnost za ogromnu fleksibilnost pri planiranju kada se vidi sa kakvom spremnošću ove firme pružaju podršku velikim lancima. Primarna mreža u Velikoj Britaniji je spremna da odgovori i pri neplaniranom povećanju volumena narudžbina i isporuka, sa neverovatnom preciznošću i efikasnošću, ali naravno uz pomoć koju dobijaju od subkontraktora. Sve ovo se reflektuje na troškove i donete budžete za tekuću fiskalnu godinu.  

Drugi problem, sa kojim se suočavaju firme pri distribuciji robe, jeste zastoj u saobraćaju, pri čemu sekundarna mreža u Velikoj Britaniji je pogođena ovim problemom, a najviše distributivni centri koji bi zbog kašnjenja bili u opasnosti da imaju zastoj u svom radu. Sekundarna mreža može biti pogođena i od kašnjenja pri dostavi robe. Ova kašnjenja imaju i domino efekat, pri čemu vrlo često doprinose da vozači ne mogu da koriste predviđenu rutu za povratak zbog toga što je bilo predviđeno da se prođe u određeno vreme, a ako se kasni, može da ima restrikcije, tako da vozač mora da prođe po drugoj ruti koja je najčešće duža i pritom imamo ekstra trošak. Nije retko da se desi i da dostava ne može da se kompletira i vozač se vrati u distributivni centar i cela ova dostava mora opet da se planira, naravno, sa celim ekstra troškom koji predstavlja direktan udar na budžet i na finalni godišnji target. 

Veća iskorišćenost prostora u prikolicama 
U Velikoj Britaniji, mnogo se vodi računa o utovaru robe i ako treba i da se sačeka dok prikolica ne bude natovarena koliko može više po cenu da se kasni sa isporukom, a sve ovo zarad veće iskorišćenosti prostora u prikolicama. Ovo polako postaje jedan od glavnih prioriteta velikih kompanija, jer su shvatile da ovako mogu da uštede mnogo sredstava i, logično, mogu da povećaju profit. Neke kompanije, među kojima je i Tesco, investiraju u prikolice tzv. double deckere, u principu više prikolice od normalnih popularnih 13-metarskih prikolica koje imaju dve platforme i mogu teoretski da skladište 40% više robe od single deckera. Već se počelo sa implementacijom i na double deckere manje dužine, odnosno 10 metara sa ciljem da se sa što manjim brojem isporuka isporuči veća količina robe. 

Još jedna veoma interesantna novina koju implementiraju firme u Velikoj Britaniji je podstaknuta zaštitom vazduha. Ovo je direktno povezano sa smanjenjem izduvnih gasova, pa neke firme, uključujući Tesco kao lidera, investirale su u sistem koji prati način vožnje vozača i na kraju svake radne nedelje menadžerima stiže izveštaj sa rezultatima o tome da li se se, i koji, vozači pridržavali uputstava dobijenih na treningu. Vozači imaju aplikaciju na svojim telefonima gde mogu da provere svoj rezultat posle svake završene dostave.

Ako neko ima kontinuirano loše rezultate, obezbeđuje mu se nova obuka i ide na put sa trenerom, kojeg obezbeđuje kompanija, kako bi mu ukazao na greške i savetovao ga šta da radi u budućnosti, da poboljša svoj rezultat. 

Smanjenje troškova 
U ovom poslu postoji jaka veza između šeme distributivne mreže i menadžmenta, kao i nesigurne pripreme i spremnosti da se reaguje.

Sve ove novine koje se implementiraju u Velikoj Britaniji, u FMCG industriji, su sa ciljem smanjenja troškova, a time i cene krajnjeg proizvoda. Ovo pri određenim istraživanjima je naglašeno kao najbitnije za krajnjeg potrošača u Velikoj Britaniji, otuda i najveće razlike između ovog tržišta i tržišta u drugim zemljama u Evropi. Prema ovome, distributivna mreža na ovom tržištu je spremna da odgovori na mnogo veće izazove, sa mnogo većom brzinom da se transformiše, da se adaptira i da izađe u susret, pre svega, krajnjem potrošaču, a zatim i menadžmentu kompanija sa povećanjem profita. 

Kada bi više zemalja sledilo ovaj primer, kao što to radi Holandija, moglo bi se razmišljati o jedinstvenom digitalnom integrisanom sistemu koji bi koristili svi u poslu sa transportom i logistikom. 

O autoru 

Boban Mladenovski je rukovodilac transporta u trgovačkom lnacu Tesco, u Velikoj Britaniji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Skoplju i pri kraju je studija britanskog prava sa specijalnošću za Englesku i Wales na ARU University - London. Profesionalnu karijeru Mladenovski počinje kao rukovodilac kancelarije u Mens Legisu, Skoplje. Sledeće pozicije su: rukovodilac tima i odgovoran za prodaju u Diro, Skoplje; rukovodilac dilerske mreže u Kia Motors - Makedonija; supervizor u Tun Papyrus i vlasnik i menadžer SMB Group Int, Skoplje (od 2014. do 2017. godine). Sledi angažman kao specijalista skladišnog poslovanja u Lidlu – Velika Britanija (2017). Iste godine prelazi u Tesco, gde najpre radi kao skladišni saradnik, a zatim kao koordinator skladišta i rukovodilac distributivnog centra. Od maja ove godine je menadžer transporta.