Summi1
Summit2

Tony Durham ponovo u Beogradu - novi masterclass sa globalnim (P&G) stručnjakom za shopper dizajn

EDUKACIJE

Radionice

26.03.2024

Nakon dve rasprodate radionice koje su okupile 200+ učesnika, sa ponosom najavljujemo novo izdanje Masterclass-a sa stručnjakom koji će vas inspirisati.

9. april 2024 I Sava Centar Beograd

PSIHOLOŠKI KLJUČEVI USPEHA – BIHEVIORALNA NAUKA U SAVREMENOM MARKETINGU

O predavaču

Tony Durham je jedan od svetski priznatih stručnjaka za psihologiju i ponašanje kupaca. Rođen u Velikoj Britaniji, Durham je svoju karijeru započeo davne 1982. godine u kompaniji “Procter & Gamble”, gde je ostao 35 godina. Tokom svog rada za “P&G”, Durham je obučavao neke od direktora vodećih svetskih brendova o tome kako mogu da promene svoje poslovanje tako da bolje odražava potrebe kupaca i poveća profite. Poslednju deceniju njegovog rada u ovoj firmi obeležio je rad na poziciji Director Shopper Based Design za oblast Evrope, Indije, Afrike i Srednjeg Istoka.

Sledeći veliki korak u njegovoj karijeri bio je razvijanje koncepta regionalnih “First Moment of Truth (FMOT)” centara koji su imali za cilj podizanje standarda u trgovini skupljanjem i korišćenjem najboljih praksi i relevantnih znanja o ponašanju kupaca. Ovi centri su vremenom postali mesto gde su kompanije mogle da testiraju efikasnost svojih ideja pomoću fizičkih instalacija i virtuelne stvarnosti. Danas su ovi centri prisutni širom sveta i predstavljaju važan adut za mnoge svetske kompanije.

Posle uspeha prethodnog Masterclass-a koji je okupio više od 200 učesnika, očekujte još dublje uvide, najnovije trendove i priznatu ekspertizu koja će dodatno obogatiti vaše znanje u domenu FMCG marketinga.


KOME JE NAMENJEN MASTERCLASS:

• profesionalcima iz marketinga
• profesionalcima iz trade marketinga
• profesionalcima iz prodaje


O MASTERCLASS-U

Tony Durham Masterclass, jul 2022, Hyatt Regency Belgrade

U modernom marketingu, ključ je u razumevanju potrošačkih odluka. Korišćenje različitih platformi za razmenu poruka omogućava trenutnu i personalizovanu komunikaciju, dok podsticaji poput nagrada oblikuju ponašanje potrošača. Informisanje o normama, istaknutost informacija, priming i emotivni uticaj oblikuju odluke kupaca. Angažovanje, jačanje ega i reciprocitet igraju ključnu ulogu u izgradnji lojalnosti i pozitivnog imidža brenda. Brend postaje kreator iskustava, gradeći dugoročan odnos s potrošačima putem različitih strategija, uključujući personalizovanu komunikaciju, privlačne podsticaje, usmeravanje normi i jednostavne odluke, kao i emocionalno povezivanje.

Radionica vodi učesnike kroz širok raspon koncepata bihevioralne nauke i kognitivne psihologije koje marketinški stručnjaci i prodavci mogu primeniti na svoje trenutno poslovanje. Učesnici će videti ponašanje kupaca i potrošača iz drugačije perspektive generišući niz novih ideja i koncepata koje bi mogli da primene na svoje brendove.

Koristeći okvir MINDSPACER, radionica pomaže polaznicima da razumeju kako se ljudske predrasude i naučeno ponašanje mogu koristiti za poboljšanje prodajnih i marketinških rezultata, dok istovremeno poboljšavaju zadovoljstvo kupaca i potrošača.


M I N D S P A C E R

Messenger / Glasnici – Kako različiti nosioci poruka utiču na to kako je naša marketinška komunikacija prihvaćena

Incentives / Podsticaji – Razumevanje širokog raspona podsticaja koji mogu uticati na ponašanje povećanjem ili smanjenjem sklonosti potrošača kupovini

Norms / Norme – Kako na potrošače snažno utiče kada im stavimo do znanja šta drugi ljudi rade

Defaults / Zadate postavke – Kako se unapred postavljene opcije mogu koristiti za podsticanje radnji smanjenjem napora potrebnog za donošenje odluke

Salience / Istaknutost – Kako stvari koje su različite i relevantne privlače pažnju kupaca i potrošača

Priming / Priprema – Kako se može uticati na odluke kupaca i potrošača povezivanjem trenutnih radnji sa prethodno pripremljenim informacijama

Affect / Uticaj – Kako emocije snažno oblikuju ponašanje kupaca i potrošača

Commitments / Obaveze – Podsticanje predanosti planiranjem, propisima i drugim pokretačima delovanja koji utiču na ponašanje kupca i potrošača

Ego – Kada se kupci i potrošači bolje osećaju, prodaja se povećava

Reciprocity / Reciprocitet – Kupci i potrošači lojalniji su brendovima koji donose neočekivanu korist i kažnjavaju one koji ne isporučuju


KOTIZACIJA

350 EUR*

*U cenu nije uračunat PDV


KONTAKT

Mirjana Ivanković
[email protected]


EKSKLUZIVNO! 

Pročitajte ekskluzivni intervju sa predavačem na linku.

Radionice