Smart kolektiv predstavio ESG/SDG barometar - vodič o održivom poslovanju

AKTUELNO

Srbija

29.07.2022.

Organizacija Smart kolektiv objavila je ESG/SDG barometar - kratak vodič namenjen kompanijama koje razmišljaju o svom putu ka održivosti.

Ovaj kratak ali sadržajan vodič, namenjen je prvenstveno donosiocima odluka u kompanijama kao svojevrstan putokaz kroz dinamično okruženje i promene koje nastaju inicirane globalnim talasom održivosti. Pubikacija takođe nudi i set preporuka namenjenih ostalim partnerima.

Barometar je dizajniran tako da pokriva tri osnovne oblasti održivosti – životnu sredinu, društvo i upravljanje, i ukršta relevantne Ciljeve održivog razvoja (SDG) unutar svake od njih, kako bi predstavio trenutnu situaciju i dalje prognoze.

Svrha SDG/ESG barometra je da pruži pregled trenutnog stanja i trendova u održivosti u vezi sa poslovnim aktivnostima, da prikaže napredak integracije SDG-a i ESG praksi u poslovanje imajući u vidu nacionalni kontekst i uticaj politika EU, kao i da identifikuje aktuelni i predstojeći uticaj državnih politika i propisa koji imaju za cilj podsticanje održivog razvoja.

Namenjen da postane godišnja publikacija koja prati napredak iz godine u godinu, Barometar može poslužiti kao polazna tačka za kreiranje novih programa/projekata kompanija i uticati na javne politike.

ESG/SDG barometar možete preuzeti u elektronskoj formi putem sledećeg linka.

ESG/SDG barometar je nastao na temelju uporedne analize trendova u svetu i istraživanja stavova vodećih kompanija koje posluju u Srbiji. Publikacija je nastala u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ koju podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030.

Izvor: InStore

Foto: Smart Kolektiv