BiH: Carinjenje bez papira definitivno počinje 1. avgusta

AKTUELNO

SCM

07.07.2022.

Početak primene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a (novog kompjuterskog sistema) definitivno počinje 1. avgusta ove godine.

Prema rečima načelnika Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ratka Kovačevića, to znači da tada konačno počinje primena Zakona o carinskoj politici BiH, koji je usvojen još 2015. godine, ali njegovo sprovođenje je zahtevalo da u BiH postoji sertifikovano telo za izdavanje kvalifikovanog digitalnog potpisa, kojim će se overavati elektronski dokumenti.

Podsetio je da je UIO u maju 2021. godine postala setifikovano telo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, čime je ispunjen uslov da buduće prevozne carinske deklaracije budu digitalno overene i potpisane i da imaju istu pravnu snagu kao i sadašnji klasični pečat i potpis.

Novi elektronski provozni sistem (NCTS) podrazumeva obradu carinskih deklaracija bez papira.

To znači da će svi učesnici u elektronskom provozu (uvoznici, izvoznici i špediteri), u novi sistem u UIO slati provozne deklaracije isključivo elektronskim putem.

Takvi dokumenti moraju biti potpisani novim digitalnim kvalifikovanim potpisom, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji se danas predaju putem papira i koji su overeni običnim potpisom i pečatom.

Konkretno to znači da će se celi postupak prevoza roba odvijati puno brže i uz manje troškove. Naime, jednom kad roba krene iz BiH i kada se prevoznom carinskom deklaracijom to unese u sistem, sve carinske službe, od carinske službe mesta polaska robe, preko carinskih službi zemalja u tranzitu, do carinske službe zemlje gde je krajnje odredište te robe, imaće uvid u taj dokument. Na takav način zadržavanja kamiona na graničnim prelazima biće puno kraća i samim tim će i troškovi biti manji. Naravno, ovaj novi elektronski tranzitni sistem mora prvo funkcionisati godinu dana na nacionalnom nivou u BiH, a nakon toga BiH postaje punopravna članica NCTS konvencije, kazao je Kovačević.

izvor: ekapija
foto: pixabay