Summi1
Summit2

Održano takmičenje studenata Ekonomskog fakulteta o maloprodajnoj sceni u Beogradu

TAKMIČENJE

Na licu mesta

13.06.2022.

Studenti završene godine, smera Trgovinski menadžment i marketing, predstavili su rezultate svojih istraživanja stavova potrošača o maloprodavcima koji posluju na teritoriji glavnog grada. Pobednički tim (na slici ispod), u sastavu Valentina Beković, Ana Jonić i Branko Šujica, obradili su programe lojalnosti i odnose sa kupcima.

Prof. Goran Petković sa članovima pobedničkog tima: Branko Šujica, Ana Jonić i Valentina Beković

Tradicionlano takmičenje najboljih studenata završnog semestra, na smeru Trgovinski menadžment i marketing, održano je ove godine uživo pred publikom, 9. juna, posle dvogodišnje pauze i odsustva iz amfiteatara i slušaonica, na Ekonomskom fakultetu, u prisustvu takmičarskih timova, profesora i stručnog žirija. 

Takmičenje je održano u okviru predmeta Trgovinski marketing i menadžemt prodaje i predstavljao je, istovremeno, i ispit za takmičare, za koje je to bio dodatni izazov. 

Takmičari su imali zadatak da na osnovu istraživanja stavova potrošača o maloprodavcima u Beogradu, koje su tokom prolećnog semestra sproveli studenti četvrte godine ovog modula, analiziraju poziciju konkurenata, fokusirajući se na pojedine elemente marketing miksa. Studenti su bili podeljenji u šest timova, po tri člana, i kako je na samom događaju objasnio profesor Goran Petković, obrađivali su unapred zadate teme, koje su već bile predmet diskusije na časovima sa ostalim studentima i poslužile su kao platforma za savladavanje nekih delova gradiva.

Obrada tema je zasnovana na anketnom istraživanju stavova stanovnika Beograda o prodavnicama prehrabenih proizvoda. Uzorak je brojao 353 slučajno izabrana ispitanika, a u anketiranju je učestvovalo 72 studenata i četiri člana administrativnog tima. MASMI agencija za istraživanje tržišta je pružila pomoć studentima angažovanjem svojih stručnjaka i davanjem pristupa CATI platformi, tako da su učesnici u ovom projektu radili po važećim stndardima za ovu vrstu posla.

Prezentacije, statističke analize, kao i zaključke takmičara ocenjivao je, i ove godine, žiri u sastavu: Dragomir Kostić, generalni direktor Atlantic Brands-a; Robet Jenovai, izvršni direktor Nelta Srbija; Saša Ćirić, direktor marketinga Neoplante; Darko Bjeloglav, direktor PerSu marketa; Renata Pindžo, Communication Director, Foreign Investment Council (FIC); iz agencije MASMI, direktor Olivera Despotović i njene koleginice Danijela Milićević i Nikolina Stupar; iz kompanije Metalac AD: Jelena Luković, direktor Proletera i predsednik NO DTL Srbija i Damir Pehrat – dDirektor Metalac Marketa; Sport Vision su predstavljale: Tatjana Đurović-rukovodilac komercijalnih poslova Srbije, Danijela Đukić–rukovodilac operacijama maloprodaje Srbije, Ivana Krčadinac-rukovodilac HR-a za EU i TA&LD menadžer Grupe i Jelena Marjanović-HR Koordinator Grupe; Nataša Đurđević-doktorant na Ekonomnskom fakultetu (ex Coca-Cola) i Ana Filipović, glavni i odgovrni urednik InStore Media.

Pojedini studenti su se bolje snašli u samom prezentovanju, određene prezentacije su bile bolje tehnički urađene, neke su bolje obradile podatke, a pojedini članovi tima i timovi, generalno, su se bolje "suočavali" sa članovima žirija i njihovim pitanjima. Ali, sveukupni utisak je da su se svi dobro pripremili i da su dali sve od sebe. 

Teme koje su obradili, i članovi timova, su: 

1) Lokacija, uređenje objekta i ambijent: Sara Dekić, Aleksa Divac i Nikola Otašević 
2) Promotivne aktivnosti u trgovini: Kristina Košanin, Dijana Dožić i Ksenija Popović
3) Trgovačka marka: Teodora Lazarević, Dejana Aleksić i Jovana Ilijin - 3. mesto
4) Prodajno osoblje u trgovni: Anita Savić, Danijela Božanović i Vukašin Vujević - 2. mesto
5) Programi lojalnosti i odnosi sa kupcima: Valentina Beković, Ana Janić i Branko Šujica - 1. mesto
6) Profili kupaca: Nikola Otašević, Hristos Nenkov i Veljko Vučković

Timovi koji su zauzeli prva tri mesta

Profesori, koji su učesvovali u organizaciji događaja i koji su mentori studentima, su Goran Petković, Zoran Bogetić i Dragan Stojković, kao i asistent Aleksa Dokić.

Zahvaljujemo se članovima žirija iz uglednih preduzeća, kao i našim vrednim studentima, što i ove školske godine, u otežanim uslovima za privređivanje i učenje, nalazite energije da učestvujete u našem, sada već tradicionalnom takmičenju najboljih studenata na modulu Trgovinski menadžment i marketing, poručili su organizatori.

Izvor: InStore
Foto: Ekonomski fakultet