Summi1
Summit2

Hrvatska: Coca-Cola HBC uvodi KeelClip kartonsku ambalažu

AKTUELNO

Region

03.06.2022.

Coca-Cola HBC Hrvatska prestaje sa upotrebom plastične omotne folije i počinje primenu KeelClip inovativnu minimalističku kartonsku ambalažu, koja se može u potpunosti reciklirati.

KeelClip će se upotrebljavati na svim pakovanjima do šest limenka Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Schweppesa, a potom će se proširiti na deo ostalog asortimana bezalkoholnih gaziranih pića koja na tržište dolaze u limenkama.

Inovativnim rešenjima, poput KeelClipa, Coca-Cola HBC Hrvatska nastoji da doprinese stvaranju Sveta bez otpada. Reč je o sveobuhvatnom višegodišnjem planu koji je pokrenut u saradnji sa strateškim partnerom, kompanijom The Coca-Cola Company, čiji je cilj da reši izazove u vezi sa ambalažom. U sklopu plana jedan je od ciljeva i da primarna ambalaža kojom se Coca-Cola HBC koristi da do 2025. godine postane u potpunosti pogodna za reciklažu, a dodatan je iskorak u tom smeru i uvođenje KeelClipa™.

Uvođenje KeelClipa samo je deo aktivnosti kojima Coca-Cola HBC smanjuje svoj uticaj na okolinu. Ostale aktivnosti uključuju smanjenje težine ambalaže, povećanje upotrebe obnovljivih materijala i prikupljanje ambalaže koja se stavlja na tržište.

Sprovodeći ovaj program, Coca-Cola HBC Hrvatska već je smanjila ukupnu upotrebu plastike za ¼ u poslednjih 10-ak godina upotrebom lakših boca koje proizvode u saradnji sa svojim dobavljačima i partnerima. Uveden je i novi tip plastičnog zatvarača kojim je omogućeno smanjenje težine zatvarača za gotovo 30 %.