Summi1
Summit2

Ipsos: Osam od deset potrošača u Srbiji jede čokolade

Osvrt na kategoriju: čokolada

Analize

17.05.2022.

Ženama je važnija marka čokolade pri kupovini, u poređenju sa potrošačima muškog pola. Marka je pri kupovini važnija i srednjoj starosnoj grupi konzumenata čokolade. Primećuje se blagi pad velike važnosti brenda i na totalu i među ženama, dok je nešto više onih kojima je brend pri kupovini manje važan. Ono što je, svakako, dobro za brendove, jeste da se smanjuje i udeo onih kojima brend pri kupovini nije ni malo bitan

Autor: Aleksandra Jovanović

Prema podacima BrandPuls istraživanja, koje se sprovodi kontinuirano već godinama u Srbiji i regionu, na reprezentativnom uzorku od 4.000 ispitanika godišnje po zemlji, čokolade je u drugoj polovini 2021. godine koristilo oko 85% potrošača starosti od 15 do 64 godina.

Iako je procenat korisnika čokolade visok, ne uživaju u slatkim zalogajima svi, u jednakoj meri. Najveći je udeo Medium potrošača 37%, koji konzumiraju čokolade jednom nedeljno do dva puta mesečno. Udeo Heavy korisnika je u porastu, u poređenju sa periodom pre pandemije, tako da četvrtina potrošača pripada tom segmentu. Light korisnika je najmanje, i njihov procenat se smanjuje vremenom, pa ih je tako u poslednjem merenom periodu (novembar 2021), 23%. Postoje i oni koji nikada ne jedu ovu poslasticu, ali je njih tek oko 15%. 

Ko najučestalije konzumira čokoladu? 
Među Heavy korisnicima kategorije, odnosno najfrekventnijim konzumentima, nema razlike u polu. Značajnije se izdvaja starosna grupa potrošača od 30 do 39 godina, kao i potrošači višeg i visokog obrazovanja. Prema bračnom statusu, izdvaja se kategorija potrošača koji žive u vanbračnoj zajednici. Urbana populacija je daleko izraženija u ovom segmentu. 

Ko nikada ne konzumira čokoladu? 
Sa druge strane, među nekorisnicima čokolada je značajno više potrošača muškog pola, osoba sa nižim obrazovanjem, žive u bračnoj zajednici, niskih su primanja i žive u manjim sredinama.

Važnost brenda pri kupovini
Ženama je važnija marka čokolade pri kupovini, u poređenju sa potrošačima muškog pola. Marka je pri kupovini važnija i srednjoj starosnoj grupi konzumenata čokolade, kao i potrošačima koji najčešće koriste brend Najlepše Želje. Primećuje se blagi pad velike važnosti brenda i na totalu i među ženama, dok je nešto više onih kojima je brend pri kupovini manje važan. Ono što je, svakako, dobro za brendove, jeste da se smanjuje i udeo onih kojima brend pri kupovini nije ni malo bitan.

Stavovi prema kategoriji
Većina korisnika kategorije smatra da su čokolade poklon sa kojim se ne može pogrešiti, kao i da se u tim prilikama češće kupuju velike čokolade. Čokolada se percipira i kao namirnica koja pozitivno utiče na funkcije mozga, a trećina korisnika smatra da ima zavisnost od čokolada. Četvrtini je čokolada pomogla da lakše prebrodi trenutke izolacije tokom pandemije. Za nešto više od polovine ciljne grupe, kvalitet čokolade je važniji od cene, dok se sa istom tvrdnjom ni malo ne slaže jedan od 10 potrošača.

Profil Heavy korisnika čokolade
Osobe iz ovog segmenta sklone su kupovini proizvoda kojima bi izrazile svoju ličnost i pokazale drugima da su u trendu. Statusna kupovina čini sastavni deo njihovog života. Ovaj obrazac odnosa prema kupovini određuje, pre svega, trend kupovina, kao i posvećenost kupovini kao ugodnoj i poželjnoj aktivnosti. Pri kupovini naglasak je na celokupnom imidžu koji proizvod prenosi, ali sagledava se i kvalitet i marka. Činjenica da je proizvod domaćeg porekla neće nužno uticati na njihovu odluku o kupovini.