Summi1
Summit2

RetailZoom Retail Audit: Vrednosni rast za sirne, mesne i vege namaze

InFokus: namazi

inFokus

13.05.2022.

Najveće količine sirnih namaza su, u periodu od februara 2021. do januara 2022. godine, prodate kroz kanal hipermarketa i supermarketa (51% količinski, i 52% vrednosno). I prodaja vege namaza dominantno dolazi iz ovog kanala (po 70% prodatih količina i prodate vrednosti), dok je za mesne namaze najznačajniji kanal velikih i srednjih radnji sa 46% prodatih količina i 44% prodate vrednosti kategorije

Autor: RetailZoom

RetailZoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata sledeće tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m2), srednje i velike radnje (od 40 do 300m2) i male radnje (<40m2), čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke, na osnovu kojih se izrađuju izveštaji, dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz RetailZoom panela, sa više od 4.200 prodajnih mesta.

Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije RetailZoom, a ako poredimo period poslednjih godinu dana zaključno sa januarom 2022. u odnosu na isti period prošle godine, dolazi do količinskog pada od -2% sirnih namaza, dok vrednosno kategorija sirnih namaza raste +1%. Ovaj rast dolazi od rasta cena po jedinici prodaje (kg) od +2,6%. U istom posmatranom periodu, kategorija namaza na bazi mesa i ribe raste +3,7% u prodatim količinama, dok je to vrednosni rast od 6,5%. Vege namazi (humusi i slično) beleže rast od 11% u volumenu, a 14% u vrednosnoj prodaji.

Podaci kompanije RetailZoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće namaza (sirni, mesni, vege) na maloprodajnom tržištu Srbije, u periodu od februara 2021. do januara 2022. godine. U toku posmatranog perioda, za sirne namaze u severnoj Srbiji je generisano 27% prodatih količina, vrednosno je to 28% tržišnog učešća. U Beogradu, količinski posmatrano „odlazi“ 39% prodaje, a vrednosno to čini 40% tržišta, dok je kumulativno u regionu zapadne i istočne Srbije prodato 34% količina prodaje, što čini 32% vrednosno posmatrano.

Najveće količine sirnih namaza su, u periodu od februara 2021. do januara 2022. godine, prodate kroz kanal hipermarketa i supermarketa (51% količinski, i 52% vrednosno), u kanalu velikih i srednjih radnji je prodato 39% količina i 38% vrednosno, a u kanalu malih radnji je prodato podjednako po 10% prodatih količina i vrednosti. 

Prodaja po regionima za mesne namaze beleži u Beogradu 18% prodatih količina i 22% prodate vrednosti, u regionu sever (Vojvodina) proda se po 43% količina i vrednosti cele kategorije, dok regioni zapadne i istočne Srbije čine 39% prodatih količina i 36% prodate vrednosti.

Dominantan kanal prodaje za mesne namaze je kanal velikih i srednjih radnji sa 46% prodatih količina i 44% prodate vrednosti kategorije, dok kanal hipermarketa i supermarketa čini 32% količinske i 34% vrednosne prodaje, a male radnje čine po 22% prodatih količina i prodate vrednosti.
Sve popularniji vege namazi (humusi i slično), najviše se prodaju u regionu Beograd sa po 53% prodatih količina i vrednosti, zatim u regionu Vojvodina sa po 27% prodatih količina i vrednosti, a regioni istočne i zapadne Srbije nose po 20% prodatih količina i vrednosti.

Prodaja po kanalima za vege namaze dominantno dolazi iz kanala hipermarketa i supermarketa (po 70% prodatih količina i prodate vrednosti), kanal velikih i srednjih radnji čini 27% prodatih količina i vrednosti, a male radnje samo 3% prodatih količina i vrednosti.
Sirni namazi učestvuju sa po 55% u ukupnim prodajnim količinama i vrednosti, mesni namazi “nose” 32% prodatih količina i 25% vrednosne prodaje, a vege namazi čine 13% prodatih količina i 20% prodajne vrednosti.

Vodeći proizvođači, u kategoriji sirnih namaza, su: Belje, Imlek, Meggle, Mlekara Šabac Savencia (po količinskom i vrednosnom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu).
Vodeći proizvođači, u kategoriji mesnih namaza, su: Atlantic Grupa, Carnex, Neoplanta (po količinskom i vrednosnom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu).

Vodeći proizvođači u kategoriji vege namaza su: Carnex, Compass, DTD Ribarstvo, Green House Food, Neoplanta (po količinskom i vrednosnom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu).

O RetailZoom:
RetailZoom je kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, analizom podataka i konsultantskim uslugama. Postoji od 2011. godine i trenutno posluje u 21 zemlji EMENA regiona. Iako je kompanija internacionalna, akcenat je na lokalnim timovima profesionalaca koji dolaze iz istraživačkih agencija ali i sa strane samih proizvođača i maloprodajnih lanaca, kako bi se na najbolji način razumele potrebe klijenata. Cilj kompanije je da poboljša poslovanje svojih klijenata dostavljajući im rešenja vezana za ponašanje kupaca prilikom kupovine, programe vernosti kupaca, analize promocija putem letaka, basket analize, prediktivne analize, kao i detaljan uvid u maloprodaju – analizu distribucije, udela na tržištu, promocija i cena. 
RetailZoom je u Srbiji prisutan od 2017. godine. Osnovna usluga je praćenje tržišta maloprodaje uz izveštavanje osnovnih parametara poput veličine tržišta, tržišnog učešća, distribucije, cena, kao i izvedenih veličina. 

 

Kontakt:  
Email: [email protected]
Tel: +381 11 414 63 07
Bulevar Milutina Milankovića 27 
11 000 Beograd, Srbija
Web: www.retailzoom.net