Summi1
Summit2

Nenad Popović, dm drogerie markt Srbija: Kupcima pružam korak više u nezi

U razgovoru sa menadžerima kategorije

Srbija

05.05.2022.

Prema Nenadovim rečima, posao menadžera asortimana u dm drogerijama obuhvata kontinuirano praćenje trendova na tržištu i uređivanje pojedinačnih kategorija asortimana, shodno potrebama kupaca, uz svakodnevnu komunikaciju s dobavljačima.

Kako dodaje, prethodne dve godine donele su velike promene u svakodnevici celokupnog društva, a samim tim kreirale nove ili nešto drugačije potrošačke navike globalno. Stoga je, smatra on, agilnost ključna reč kada je u pitanju njihovo svakodnevno poslovanje. Kako bi pravovremeno kreirali ponudu i obezbedili neometanu dostupnost najtraženijih proizvoda s ciljem da zadovolje izmenjene potrošačke potrebe, morali su da se prilagođavaju konstantnim promenama.

U proteklom periodu, objašnjava Nenad, desile su se određene promene u životima ljudi i one su se svakako odrazile na promene trendova prilikom kupovine proizvoda za ličnu higijenu. Tokom zdravstvene krize, dodaje, zabeležena je povećana potražnja osnovnih sredstava za ličnu higijenu, čiji se trend nastavio i u, takoreći, postkovid periodu. Kao primer navodi gelove za dezinfekciju ruku, čija je potražnja opala u postkovid periodu, ali u poređenju s periodom pre kovida primećuje se porast u ovoj kategoriji.

Najprodavaniji proizvodi u našim objektima su, uglavnom, proizvodi iz kategorija šampona, gelova za tuširanje, sapuna i krema za ruke. Na tom planu posebno se izdvajaju proizvodi naše privatne robne marke na čelu s Baleom. Takve podatke dobijamo na osnovu praćenja trendova u okviru pojedinih kategorija. Takođe, važno je razmišljati i o narednim potezima koji se odnose na formiranje ponude koja bi kupcima pružila korak više u nezi, poput pilinga za telo, ampula i seruma za kosu. Upravo su poslednje dve godine donele trendove koji prevazilaze osnovnu negu tela, lica i kose, ističe menadžer asortimana, dm drogerie markt Srbija.

U okviru njihove ponude na platformi Glovo kontinuirano beleže porast online kupovine. Ipak, iako se poručuju i online, pojedini proizvodi više odgovaraju drogerijskoj prodaji, poput gelova za tuširanje i sapuna, budući da ovu vrstu proizvoda kupci tradicionalno vole da vide u samoj radnji. 

Poslednje dve godine su donele trendove koji prevazilaze osnovnu negu tela, lica i kose

Trendovi stižu iz svih krajeva sveta i zato je od presudnog značaja da svakodnevno prati kompletnu maloprodajnu industriju. Naravno, tu je važno informisanje preko svih raspoloživih kanala, kao što su portali, časopisi i društvene mreže gde se najbrže može doći do podataka. 

Pre donošenja odluke o uvođenju novih proizvoda ili brendova treba postaviti glavni cilj, odnosno definisati kojoj se ciljnoj grupi obraćamo. Trendovi određuju opseg ponude na našim policama, s tim što treba voditi računa o širini ponude određenog artikla – tako je, na primer, bespotrebno imati 12 sapuna od kozjeg mleka. Cena je takođe jedan od odlučujućih faktora prilikom formiranja ponude, a ona, opet, treba da se podredi ciljnoj grupi. Kada su u pitanju takozvani mas-proizvodi, treba oformiti ponudu koja će biti pristupačna potrošačima s različitom platežnom sposobnošću. Drugim rečima, ovo je dinamična industrija koja se menja iz dana u dan i zavisi od mnogo različitih faktora. Stoga je zadatak maloprodajnih lanaca da svakodnevno osluškuju potrebe kupaca, ali i tržišta u celini, zaključuje Nenad naš razgovor.