Summi1
Summit2

Mediana: Srbija i BiH prednjače u potrošnji mlevene kafe

Tradicionalna kafa - Podaci iz TGI baze o konzumaciji

inFokus

20.04.2022.

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti i relativno učešće velikih konzumenata, odnosno svih onih koji mlevenu kafu piju jednom dnevno i češće. Najveći procenat velikih konzumenata mlevene kafe je u BiH (70,1%), dok je najmanji procenat velikih konzumenata mlevene kafe u Sloveniji (60,7%)

Autor: Borislav Radojković

Ovom prilikom biće prikazan deo podataka iz TGI baze koji se odnosi na konzumaciju mlevene kafe na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Osim kategorije mlevene kafe, u TGI bazi postoje podaci i za ketegorije: instant kafe, espresso i filter kafe, kao i kafe u kapsuli.  

Analizirajući kategoriju mlevene kafe na prikazana četiri tržišta, vidimo da se ova vrsta kafe procentualno najviše konzumira u BiH 78,7% i Srbiji 78,1% dok je najmanji procenat konzumenata ove kategorije u Sloveniji 76%. Penetracija ove kategorije je skoro jednaka na svim tržištima i prosečno iznosi 77,5%. Ukupno, na ova četiri tržišta postoji 10,1 milion ljudi, starosti od 15 do 69 godina, koji su pili mlevenu kafu u poslednjih 12 meseci.

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti i relativno učešće velikih konzumenata, odnosno svih onih koji mlevenu kafu piju jednom dnevno i češće. Najveći procenat velikih konzumenata mlevene kafe je u BiH (70,1%), dok je najmanji procenat velikih konzumenata mlevene kafe u Sloveniji (60,7%). 

Kada govorimo o markama mlevene kafe koje su se najviše konzumirale u predhodnih 12 meseci, može se primetiti da je na tržištu Slovenije to bila Barcaffe, na tržištu Hrvatske Franck, u BiH je to Zlatna Džezva, dok je u Srbije to bila Grand kafa. Ako posmatramo zajedno ova četiri tržišta, Franck i Grand kafa imaju skoro podjednak broj korisnika, što ih čini najpopularnijim markama u ovoj kategoriji.

O kompaniji:
Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine. Naša misija je da svojim klijentima pružamo kvalitetnu istraživačku i konsultantsku uslugu, a sve na osnovu dugogodišnjeg iskustva i dugoročne saradnje sa našim inostranim partnerima iz Kantar Media.

 

O istraživanju
TGI istražvanje pruža potpuni uvid u karakteristike i ponašanje potrošača, kako kroz analizu njegovih demografskih, psihografskih i medijskih karakteristika, tako i kroz njegove navike u korišćenju proizvodnih i uslužnih kategorija i brendova. Kao takav, Mediana TGI je neizostavan alat u poslovanju svih marketinških agencija, medija i oglašivača.