Summi1
Summit2

RETAILZOOM RETAIL AUDIT: Hleb, brašno i pekarski proizvodi najprodavaniji u hipermarketima i supermarketima

INFORMACIJE O PROMETU NA TRŽIŠTU SRBIJE

inFokus

19.04.2022.

U kategoriji hleba, primetan je rast pakovanog hleba u posmatranom periodu, gde posebno tost hleb beleži rast veći od 30% u vrednosnoj prodaji… Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom, u proteklih godinu dana (u periodu od januara 2021. do decembra 2021. godine) dominantno je učešće lokalnih proizvođača/brendova u kategoriji brašna, sa 91% prodatih količina i 92% vrednosne prodaje

Autor: RetailZoom 

RetailZoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata sledeće tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m2), srednje i velike radnje (od 40 do 300m2), male radnje (<40m2), kiosci, paviljoni i benzinske pumpe, čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke, na osnovu kojih se izrađuju izveštaji, dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz RetailZoom panela, koji broji više od 4.100 radnji.

Prema raspoloživim podacima EU, pekarski proizvodi imaju veoma zrelo tržište, koje se konsoliduje. Naime, veza između rasta prodaje (prosečno +4,5% u poslednjih nekoliko godina) i pada marže ukazuje da je potrošnja u zapadnoj Evropi skoro dostigla svoj vrhunac. Dakle, cena sirovina diktira veliki deo tržišta, što bruto marže stavlja pod pritisak. Ukupan trend, u poslednjih pet godina, je opadanje marže u svakom delu lanca vrednosti. Identifikovano je nekoliko trendova:

Moderne pekare rastu na račun tradicionalnih; Što je proizvod zdraviji, to je veća stopa rasta – ali ne i profit; Marže se smanjuju za skoro pola procentnog poena svake godine; Trend automatizacije je najvidljiviji u veoma velikim kompanijama; Nivoi investicija premašuju rast neto prodaje. 

Glavni izazovi pekarske industrije u EU su kako da ostvari rast u profitabilnim segmentima i kako da ostvari dodatnu vrednost koju proizvođač može da komunicira, na rastućem tržištu industrijski proizvedenog svežeg hleba.  
Podaci kompanije RetailZoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće hleba, brašna i pekarskih proizvoda na maloprodajnom tržištu Srbije, u periodu od januara 2021. do decembra 2021. godine, dakle proteklih godinu dana.

Ukoliko uporedimo ovaj period sa istim periodom prethodne godine, primetan je blagi pad od -5% količinski, a nešto je veći rast od +11% vrednosno posmatrano, generisan od rasta cena +18% po pojedinačnom artiklu.

Najznačajniji kanal prodaje za hleb, brašno i pekarske proizvode, kada je u pitanju vrednosna prodaja, je kanal hipermarketa i supermarketa kroz koji se proda 46% kategorije, kroz kanal velikih i srednjih radnji se proda 34% kategorije, dok male radnje učestvuju sa 20%. Količinski posmatrano, hiper i supermarketi učestvuju sa 38%, velike i srednje radnje sa 41%, male radnje sa 21%.

U kategoriji hleba, primetan je rast pakovanog hleba u posmatranom periodu, gde posebno tost hleb beleži rast veći od 30% u vrednosnoj prodaji.

Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom, u proteklih godinu dana (u periodu od januara 2021. do decembra 2021. godine) dominantno je učešće lokalnih proizvođača/brendova u kategoriji brašna, sa 91% prodatih količina i 92% vrednosne prodaje. 
Vodeći proizvođači, količinski i vrednosno posmatrano, u kategoriji brašna su: Čeković, Danubius, Kikindski Mlin, Mlinarska Radnja Union Krnjić, Žitko, Žitopromet-Mlin (rangirani po abecednom redu). 

O RetailZoom:
RetailZoom je kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, analizom podataka i konsultantskim uslugama. Postoji od 2011. godine i trenutno posluje u 21 zemlji EMENA regiona. Iako je kompanija internacionalna, akcenat je na lokalnim timovima profesionalaca koji dolaze iz istraživačkih agencija, ali i sa strane samih proizvođača i maloprodajnih lanaca, kako bi se na najbolji način razumele potrebe klijenata. Cilj kompanije je da poboljša poslovanje svojih klijenata dostavljajući im rešenja vezana za ponašanje kupaca prilikom kupovine, programe vernosti kupaca, analize promocija putem letaka, basket analize, prediktivne analize, kao i detaljan uvid u maloprodaju – analizu distribucije, udela na tržištu, promocija i cena. 
RetailZoom je u Srbiji prisutan od 2017. godine. Osnovna usluga je praćenje tržišta maloprodaje uz izveštavanje osnovnih parametara poput veličine tržišta, tržišnog učešća, distribucije, cena, kao i izvedenih veličina. 

 

Kontakt:  
Email: [email protected]
Tel: +381 11 414 63 07
Bulevar Milutina Milankovića 27 
11 070 Novi Beograd, Srbija
Web: www.retailzoom.net