Nikola Mehandžić, direktor za Srbiju i region zapadnog Balkana, Payoneer: Sve veći trend domaćih biznisa koji posluju u okvirima globalne ekonomije

AKTUELNO

Srbija

18.04.2022.

Povodom sve veće ekspanzije malih i srednjih biznisa i rasta frilens zajednice, i potrebe za širenjem globalnog poslovanja u Srbiji, Payoneer, renomirana fintech kompanija s modernom platformom za digitalna plaćanja, oformio je svoj lokalni tim za srpsko tržište i region jugoistočne Evrope.

Šta to znači za domaće frilensere i biznise i kakve novitete sa sobom donosi, odgovorio nam je Nikola Mehandžić, direktor za Srbiju i region zapadnog Balkana kompanije Payoneer.

Na koji način Payoneer olakšava globalno poslovanje biznisima?
Payoneer je kompanija za finansijske usluge čiji je primarni cilj da unapredi tokove novca u okviru globalne digitalne ekonomije i na taj način smanji  neefikasnost tradicionalnih međunarodnih plaćanja. Uz pomoć digitalne platforme za plaćanja, kompanija podržava globalnu trgovinu, istovremeno osnažujući rast nekoliko miliona međunarodnih biznisa. Payoneer posluje u više od 190 zemalja i teritorija sa preko 5 miliona korisnika širom sveta, a taj broj se svakodnevno uvećava. Do sada je ostvarena saradnja sa preduzećima svih veličina, od pojedinačnih trgovaca u Bangaloru, do najvećih svetskih brendova kao što su Amazon, Airbnb, eBai i Google, a sada je, sa posebnim naglaskom, došao red i na Srbiju.

Kako je došlo do potrebe za proširenjem poslovanja u našem regionu? 
Payoneer je osetio snažan uticaj koji Srbija ima na području jugoistočnog Balkana, posebno usled velike ekspanzije izvoza usluga koji je konkurentan na svetskom nivou i u smislu cena i kvaliteta. Zato je Payoneer uvećao svoja ulaganja u lokalnu srpsku poslovnu zajednicu, što će ujedno pospešiti rast domaćih biznisa i podstaći druge da krenu tim putem. Jedan od bitnijih noviteta tiče se stvaranja lokalnog Payoneer tima u Srbiji, što će dodatno podići nivo kvaliteta u razvoju poslovanja lokalnih biznisa i filensera u regionu.  

Koje  grane industrije su podstakle ulazak Payoneer-a na srpsko tržište?   
Srbija spada u top 10 frilens zemalja na svetu i u njoj, po proceni Centra za istraživanje javnih politika, posluje između 75.000 i 80.000 online radnika, a taj broj je u neprekidnoj ekspanziji. Pritom, sve je veći trend udruživanja frilensera u male agencije, pa rezultati koje je objavila Agencija za privredne registre, koji prikazuju da je preko 34.000 novih registrovanih preduzetnika u 2021. godini, uopšte ne iznenađuju. Međutim, frilens nije jedina industrija koja je u usponu, svi pokazatelji ukazuju na to da je sve veći trend malih i srednjih lokalnih preduzeća koji posluju u okvirima globalne ekonomije.

Kakva su vaša predviđanja kada je reč o daljem razvoju Srbije kroz globalne trendove?  
Srbija poslednjih godina beleži istorijske rezultate na polju e-trgovine, a kada kažem istorijske ne mislim samo na lokalne prilike. Pritom, rast malih i srednjih biznisa je proporcionalan rezultatima i taj trend je u velikom usponu. To dovodi do veće zastupljenosti obrazovane i visokokvalifikovane radne snage koja vlada tehničkim veštinama i stranim jezicima, uz, naravno, rašireno prisustvo i laku dostupnost širokopojasnog interneta. Idući u tom pravcu, sve je više ljudi, posebno pripadnika mlađe generacije, koji otkrivaju benefite rada na daljinu, i više niko ne sumnja da će budućnost biti izgrađena na temeljima digitalnih vrednosti i veština. Payoneer je svestan tih krupnih nadolazećih promena i nastaviće istom predanošću da ulaže u razvoj tehnologije koja ljudima već sad omogućava da rade pod vrlo fleksibilnim uslovima.

U kom pravcu Payoneer planira da nastavi poslovanje u regionu? 
Payoneer u Srbiji sarađuje sa brojnim poslovnim zajednicama i organizacijama osnažujući rast pružaocima usluga, kompanijama za softverske usluge, digitalnim biznisima, firmama za internet prodaju, a cilj je da nastavimo širenje i pojačamo prisustvo u zemljama regiona zapadnog Balkana kroz snažnu podršku lokalnim poslovnim zajednicama. 

foto: Predrag Đokić/InStore