Focus Research: Brašno, hleb i pekarski proizvodi u lifletima

FOCUS: ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

inFokus

18.04.2022.

Kategorija pekarskih proizvoda je, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, imala 10% više objava, te je po broju objava ispred kategorija Hleb i Brašno. Na totalu, udeo ovih kategorija je bio oko 4% od svih objava u segmentu ishrane… U kategoriji Brašno, oglašavalo se 70 različitih brendova… U gramaži od 500g, najviše su oglašavani rezani crni ili beli hleb, kao i tost hleb

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd 

Za InStore magazin smo obradili podatke iz lifleta FMCG trgovca na srpskom tržištu i pripremili analizu 2021. i 2020. godine. Osnov je na kvalitativnom i kvantitaivnom oglašavanju u lifletima za kategorije Brašno, Hleb i Pekarski proizvodi.

Prvi dijagram prikazuje broj promotivnih aktivnosti po kategorijama za 2021. i 2020. godinu. Kategorija pekarskih proizvoda je, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, imala 10% više objava, te je po broju objava ispred kategorija Hleb i Brašno. Na totalu, udeo ovih kategorija je bio oko 4% od svih objava u segmentu ishrane.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu Top brendova u kategoriji Hleb. Na prvom mestu, po vrednosti oglašavanja, je brend Naše Zrno kompanije Don Don, koji je uvećao svoj udeo te je prošle godine iznosio visokih 16% u toj kategoriji. Na drugom mestu, po udelu, takođe se nalazi kompanija Don Don sa brendom Tvojih 5 minuta, u potkategoriji tosta. U kategoriji Hleb, veoma je zastupljeno oglašavanje „no name“ brendova, odnosno generičkih.

Treći dijagram donosi pregled u kategoriji Brašno, u kojoj se oglašavalo 70 različitih brendova. Na prvom mestu je brend Danubius, koji je u 2021. godini još uvek ispred privatnih robni marki, koje sve zajedno imaju visok vrednosni udeo od 25%.  

Četvrti dijagram prikazuje minimalnu, prosečnu i maksimalu cenu za najviše oglašavane količine hleba i brašna. Prosek cene za 300g hleba je, u 2021. godini, iznosio 119,79 RSD. U toj gramaži, najviše su se oglašavale razne vrste hrono, beskvasnog i tonus hleba. U gramaži od 500g, najviše su oglašavani rezani crni ili beli hleb, kao i tost hleb. Prosečna cena ovih vrsta hleba, u 2021. godini, bila je 95,99 RSD. I kod brašna vidimo povećanje prosečne cene, u poređenju sa 2020. godinom. Prosek za T-500 brašno bio je 52,37 RSD, a za T-400 iznosio je 55,58 RSD.

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

 


Predstavništvo Beograd FOCUS Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: [email protected]
www.focusmr.com