Velika Britanija: Testiranje softvera za prepoznavanje - kamere prepoznaju koliko godina imaju kupci alkohola

AKTUELNO

Tehnologije

11.04.2022.

Trgovački lanci u Velikoj Britaniji počeli su sa testiranjem automatizovanih sistema koji se sastoje od kamera sa softverom koji prepoznaje približnu starost kupaca alkohola.

Ovaj softver do sada je testiran na preko 125.000 ljudi starosti od 6 do 60 godina, a proseku promaši za 2,2 godine, odnosno samo 1,5 godinu kada su u pitanju mladi od 16 do 20 godina.

Kupci moraju da daju saglasnost za korišćenje kamera, a nakon toga softver kada skenira lice i ako utvrdi da je kupac stariji od 25 godina, moći će da nastavi sa kupovinom proizvoda.