Summi1
Summit2

Pivo i radleri: Često na malim ekranima

Nielsen Audience Measurement: Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

04.05.2020.

Detaljniji presek kategorije Alkoholna pića, ukazuje na to da je klasa Pivo, radleri uveliko najaktivnija klasa proizvoda sa 74,6% udela 

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja piva i radlera, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Piva i radlera na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od decembra 2018. godine zaključno sa novembrom 2019. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Čaj, kafa, cigarete i alokoholna pića” predstavljaju 10. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Alkoholna pića sa 51,2% udela u sektoru. Kafa je druga kategorija u sektoru sa 43,9% udela, dok na oglašavanje kategorije Čaj otpada 3,8% udela u sektoru. Preostalih 1% udela predstavlja korporativno oglašavanje u oviru navedenog sektora proizvoda tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek kategorije Alkoholna pića, ukazuje na to da je klasa Pivo, radleri uveliko najaktivnija klasa proizvoda sa 74,6% udela. Sledi klasa Vino sa 11,6% udela, zatim se na trećem mestu nalazi klasa Cideri, breezeri sa 6,9% udela, u okviru koje tokom prethodnih 12 meseci nije bilo TV oglašavanja. Na oglašavanje klase Viski otpada dodatnih 5,5% udela, dok je preostalih 1,3% udela u TV oglašavanju alkoholnih pića raspodeljeno između klasa Likeri, Ostala alkoholna pića, Votka i Brendi, konjak.

Kada posmatramo samu klasu Pivo, radleri tokom analiziranog perioda aktivna su bila samo tri oglašivača. Na prvom mestu je kompanija Heineken sa 55,5% udela u TV oglašavanju ove klase, čime je ova kompanija preuzela primat od kompanije Apatinska pivara koja se nalazi na drugom mestu sa udelom od 24,2% što je za 20% manji udeo ostvarenih EqGRP u okviru klase nego tokom proteklih 12 meseci. Na trećem mestu nalazi se kompanija Carlsberg sa 20,3% udela u ukupnom TV oglašavanju klase Piva, radlera na srpskom tržištu.

Precizniji presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova klase Pivo, radleri ukazuje na to da najveći udeo zauzimaju Zaječarsko pivo sa 21,6% i Lav pivo sa 20,3% ostvarenih EqGRP u okviru te klase. Zatim slede Jelen pivo sa 17,7% udela i Laško pivo sa 17%. Na petom mestu se nalazi Heineken sa 16,9%, dok preostalih 6,5% udela u TV oglašavanju Piva i radlera dele brendovi Staropramen i Nikšićko pivo.

Raspodela brendova i njihov udeo u okviru TV oglašavanja klase Pivo, radleri prikazana je na grafikonu.

Zaključak

U okviru kategorije proizvoda Alkoholna pića oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Piva, radleri. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Heineken Srbija, sa svojim proizvodima iz ove klase na koje otpada preko 55% udela u TV oglašavanju analizirane klase proizvoda, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu u analiziranom periodu najzastupljenije Zaječarsko pivo, koje po udelu u klasi blisko prati i brend Lav Pivo.