Summi1
Summit2

Testenine: Aktivnosti brendova testenina na TV kanalima

InMedia Nielsen Audience Measurement: pregled TV oglašavanja

inFokus

02.09.2020.

Na oglašavanje kategorije Testenine, tokom analiziranog perioda od aprila 2019. zaključno sa martom 2020. godine, otpada 15,3% udela u kategoriji “Ostala prehrana”, koja se sastoji od šest klasa: Cerealije, Gotova jela, Konzervisana hrana, Testenina, Pekarski proizvodi i Ostala prehrana 

 

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja Testenina, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Testenina na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci, od aprila 2019. godine zaključno sa martom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju prvi sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, na koji otpada 21,8% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na devetom mestu se nalazi kategorija “Ostala Prehrana“, sa 1,3% udela u sektoru, u okviru koje se nalazi kategorija Testenine.

Kategorija “Ostala prehrana” se sastoji od šest klasa: Cerealije, Gotova jela, Konzervisana hrana, Testenina, Pekarski proizvodi i Ostala prehrana. Na oglašavanje kategorije Testenine, tokom analiziranog perioda, otpada 15,3% udela u kategoriji.

Jedini aktivni oglašivač u okviru analizirane klase Testenina je Barilla, sa istomenim brendom.