Summi1
Summit2

Topli napici: Pregled TV oglašavanja

InMedia Nielsen Audience Measurement

Vodič kroz kategoriju

05.10.2020.

Detaljniji presek kategorije toplih napitaka ukazuje na to da 78,1% udela otpada na TV oglašavanje klase Mlevena kafa, koja beleži povećanje udela u ukupnom TV oglašavanju toplih napitaka na srpskom tržištu u odnosu na isti period protekle godine, dok klasa Instant kafa ima 15,1% udela. Preostalih 6,8% udela u oglašavanju toplih napitaka pripada kategoriji Čajevi 

 

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem preko 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorija proizvoda Kafa i Čaj u okviru sektora „Čaj, kafa, cigarete i alkoholna pića“, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Kafe I Čaja na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od maja 2019. godine zaključno sa aprilom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Čaj, kafa, cigarete i alkoholna pića” predstavljaju 11. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. Tokom analiziranih 12 meseci, na TV oglašavanje kategorije Kafa otpada 48,3% udela u navedenom sektoru, dok na oglasavanje Čajeva otpada 3,5%. Uzevši u obzir da se Cigarete ne oglašavaju, preostali udeo u okviru navedenog sektora je pripao oglašavanju kategorije Alkoholna pića i korporativnog oglašavanja.

Detaljniji presek samo kategorije toplih napitaka ukazuje na to da 78,1% udela otpada na TV oglašavanje klase Mlevena kafa, koja beleži povećanje udela u ukupnom TV oglašavanju toplih napitaka na srpskom tržištu u odnosu na isti period protekle godine, dok klasa
Instant kafa ima 15,1% udela. Preostalih 6,8% udela u oglašavanju toplih napitaka pripada kategoriji Čajevi.

Primat u TV oglašavanju toplih napitaka pripada kompaniji Atlantic Grupa sa udelom od 31,3% ostvarenih EqGRP. Na drugom mestu je Kafa Dobro jutro d.o.o. sa 25,1% udela u TV oglašavanju kategorije sa porastom udela od 10% u odnosu na isti period protekle godine, a na trećem mestu je Nestle sa 11,7% udela; slede Strauss Adriatic sa 11,4%, Bilje Borča sa 6,1%, Jacobs Douwe Egberts sa 5,4%, Moravka Pro Leskovac sa 4,1%, Nespresso sa 2,2%, kao i Allcafe Čačak sa 1,9% i Mladegs Pak sa preostalim udelom u ukupnom TV oglašavanju toplih napitaka na srpskom tržištu.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorija Kafa i Čaj pokazuje da najveći udeo i dalje zauzima Grand kafa sa 31,3% ostvarenih EqGRP u okviru tih kategorija, na drugom mestu je Dobro Jutro kafa sa povećanim udelom od 25,1%, treća je Nescafe sa 11,8%, slede Doncafe 11,4%, Lords 6,1%, Jacobs 5,4%, Kafe Kafica u ukupnom TV oglašavanju ima 4,2%, a Nespesso“ 2,3%, dok Kafa Kraljica ima 1,9%, a Bonito 0,6% udela u TV oglašavanju.

Raspodela TV oglašavanja brendova kategorija Kafa i Čaj prikazana je na grafikonu.

Oglašivači toplih napitaka su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Mlevena kafa. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Atlantic Grupa i Kafa Dobro Jutro d.o.o. sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok je u TV oglašavanju toplih napitaka pojedinačnih brendova na srpskom tržištu u analiziranom periodu najzastupljenija Grand kafa.